juni 18, 2006

Ny text På Kornet: Pistvakt i PC-åldern

Solig tur i snöig liftNågot håller på att gå förlorat i delar av arbetslivet. Har du också märkt det?

Det har varit temat för några notiser på Blind Höna senaste tiden (till exempel Ett allt stelare samhälle och "Det är systemet..." - från Kista).

Nu finns det en ny text På Kornet om Pistvakt i PC-åldern, eller: Det går inte för systemet. (faktiskt aktuell även mitt i sommaren, trots sin rubrik...).

Vad tycker du? Datatekniken ger oss stora möjligheter - men begränsar den också? Eller skyller folk systemet för att det är bekvämt? Negligerar man den kunskap människor har - och finns det en övertro på siffror?

Försöker vi automatisera verksamheter som inte enkelt låter sig fångas i processer, modeller och förutbestämda flöden? Kan man göra systemen bättre? Eller kan de faktiskt vad de ska - är det utbildning och införandestöd som felar? Skriv en kommentar till artikeln här på Blind Höna.

Posted by jonas at juni 18, 2006 08:20 EM | TrackBack
Comments
Post a comment

Remember personal info?