juni 24, 2006

Diskkrasch förstörde patientdata

Vårddokumentation och bokningar som rör tusentals patienter vid sju vårdcentraler och hemsjukvården har gått förlorad i en allvarlig IT-krasch, rapporterar Göteborgs-Posten (Datorkrasch hot mot patienter, 20 juni 2006).

"- Jag har aldrig tidigare varit med om en så här allvarlig händelse, säger primärvårdsdirektör Bo Ragnmar."

Det har han kanske inte, men den är ju inte unik. I december 2002 kraschade datorer med patientdata för sex vårdcentraler samt några barnavårdscentraler och andra vårdinrättningar i Stockholm. Mer än 90.000 patienter drabbades. Bokningar och journalanteckningar försvann. (Läs mer om detta och om kubakrisen (!) i notisen "Inget kan gå fel, Blind Höna 27 dec 2002)

Sådant ska inte kunna hända, sa man då. Också. Och det ska i alla fall inte kunna hända igen. Sa man då.

"Att de inte kommer bort" är en av de saker som IT-företagen gång på gång framhåller som de elektroniska journalernas fördel över pappersjournaler.

Det är dock sällsynt att tiotusentals pappersjournaler bara blir till stoft så där på en gång.

Posted by jonas at juni 24, 2006 11:35 EM | TrackBack
Comments
Post a comment

Remember personal info?